ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι αιτήσεις για το ακαδηματικό έτος 2019/2020 του το LLM in International Shipping Law (Piraeus, Greece) έχουν ανοίξει. Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης είναι μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι σπουδαστές που θα έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους πρίν ή μέχρι την ημερομηνία αυτή θα λάβουν εγκαίρως unconditional offer.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων χωρίς νομικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο αλλά με σχετική εργασιακή προϋπηρεσία στον χώρο της ναυτιλίας, αξιολογούνται μέσω συνεντεύξεων.


Υποβάλετε την αίτηση σας εδώ: