Οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, LLM in International Shipping Law in Piraeus είναι ανοιχτες. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 9 Σεπτεμβρίου 2019.

ΠΡΟΫΠΟΘεΣΕΙσ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Απόφοιτοι Νομικής

Με πτυχίο νομικής ή σχετικού νομικού περιεχομένου, αντιστοιχίας 2.1. Απόφοιτοι νομικής με αντιστοιχία 2.2 που είναι κάτοχοι άλλων νομικών πιστοποιήσεων και/ή σημαντικής προϋπηρεσίας στα νομικά θέματα θα αξιολογηθούν, επίσης.

Μη-απόφοιτοι Νομικής

Καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται και σε επαγγελματίες του χώρου της ναυτιλίας, οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν είναι απόφοιτοι νομικής, θα εξεταστούν με βάση την επαγγελματική τους εμπειρία και το αν αυτή σχετίζεται άμεσα με τα μαθήματα εξειδίκευσης που διδάσκονται στο LLM.

Η ιδιότητα μέλους του Institute of Chartered Shipbrokers με σχετική εμπειρία  στο χώρο της ναυτιλίας θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν στις αιτήσεις μη-αποφοίτων νομικών σχολών.

Ένα πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα απαιτείται σε όλες τις αιτήσεις καθώς επίσης και ακαδημαϊκές ή/ και επαγγελματικές συστατικές επιστολές θα πρέπει να κατατεθούν.

 

English language requirements

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ως μητρική γλώσσα τους την αγγλική, θα κληθούν να αποδείξουν ότι πληρούν τις ελάχιστες των απαιτήσεων του επιπέδου αγγλικής γλώσσας που ορίζεται από το Queen Mary University of London, μέσω αναγνωρισμένων εξετάσεων όπως IELTS, ILEC ή PTE Academic English Test.