διδακτρα 2019

  • Home/EU students £12,500

  • Overseas students £21,950

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Υπάρχουν αρκετοί πόροι χρηματοδότησης για τους φοιτητές των μεταπτυχιακών σπουδών. Σε αυτά περιλαμβάνεται ένα πακέτο υποτροφιών από το Queen Mary University of London, καθώς και υποτροφίες από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης.

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση την ακαδημαϊκή απόδοση, εισοδηματικά κριτήρια και την συνολική αίτηση των υποψηφίων.

Οι φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, μπορούν να κάνουν αίτηση για μερική υποτροφία, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και να την υποβάλουν μαζί με ένα CV και ένα αντίγραφο της αναλυτικής τους το αργότερο μέχρι 16 Αυγούστου 2019, 16:00.

Οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν υποβάλλει τις αιτήσεις τους μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθεί υπόψη η αίτηση τους.

Επιπλέον, αιτήσεις γίνονται δεκτές και στην περίπτωση που εκκρεμεί η πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας ή εάν ο υποψήφιος δεν έχει λάβει ακόμα την τελική  αναλυτική του βαθμολογία.

School of Law - Υποτροφίες

To School of Law προσφέρει μια σειρά υποτροφιών για προγράμματα Law Masters κάθε χρόνο. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Υποτροφία HMC σε μέλη της ELSA

Το Hellenic Management Centre προσφέρει μια μερική υποτροφία £ 2.600 για το Πρόγραμμα LLM in International Shipping Law που διδάσκεται στον Πειραιά. Η προσφορά απευθύνεται σε υποψήφιους που είναι μέλη του European Law Students Association (ELSA) και έχουν γίνει δεκτοί στο πρόγραμμα.Για περισσότερες πληροφορίες, επικοικωνήστε μαζί μας.