ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Οι φοιτητές έχουν εξ’ ολοκλήρου πρόσβαση σε όλες τις online ακαδημαϊκές πηγές που είναι διαθέσιμες στο QMUL, καθώς και πρόσβαση στην βιβλιοθήκη «Λασκαρίδη» στον Πειραιά.

Στις εγκαταστάσεις του HMC λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με όλα τα συγγράμματα/βιβλία που περιλαμβάνονται στην ύλη του προγράμματος. (Για περισσότερες πληροφορίες για τις ώρες λειτουργίας, επικοινωνήστε μαζί μας: +30 2104125945)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Centre of Commercial Law Studies του Queen Mary University of London.