Γίνε μέλος του Institute of Chartered Shipbrokers, του διεθνή οργανισμού με ένα παγκόσμιο δίκτυο ναυτιλιακών επαγγελματιών και διασυνδέσεων!

Με την ολοκλήρωση του ICS Annual Professional Maritime Programme και των αντίστοιχων εξετάσεων-Institute’s Professional Qualifying Examinations (PQE)-, οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους του ICS, απολαμβάνοντας τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει.

Η ιδιότητα μέλους -ICS Membership-  είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και επιβεβαιώνει ότι τα μέλη ανήκουν σε ένα παγκόσμιο δίκτυο επαγγελματιών το οποίο δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα στη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά της ναυτιλίας. Αποτελεί σημάδι επαγγελματισμού και καταξίωσης, αποδεικνύοντας ότι τα μέλη είναι επαρκώς καταρτισμένα και πιστοποιημένα με γνώσεις απαραίτητες για να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες ανάγκες της ναυτιλίας.  

Τα μέλη συνδυάζουν γνώση που αποκτήθηκε μέσω του ICS Syllabus και πιστοποιήθηκε από της εξετάσεις, βασιζόμενοι στο business motto “Our Word, Our Bond’’.

Τα αρχικά MICS και FICS κάνουν τη διαφορά στον πολυδιάστατο και ανταγωνιστικό ναυτιλιακό κλάδο. Τα μέλη του ICS  είναι οι decision-makers της αγοράς.

Όντας μέλος του ICS, μπορείτε να απολαμβάνετε παγκόσμια οφέλη; σεμινάρια, ημερίδες, πρόσβαση σε διεθνή συνέδρια, networking εκδηλώσεις, ευκαιρίες εργασίας, πρόσβαση σε databases και άλλους οργανισμούς, κ.α. τα οποία έχουν ως στόχο τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη και κατάρτιση και τη διασύνδεση με άλλους επαγγελματίες από όλο τον κόσμο.


Membership categories:

Member (MICS):

Υποψήφιοι που ολοκληρώνουν τις εξετάσεις, Professional Qualifying Examinations, μπορούν να κάνουν αίτηση για να γίνουν μέλη του ICS Membership. Η αίτηση υποβάλλεται και εξετάζεται από το ICS Controlling Council. Είναι η μεγαλύτερη κατηγορία μελών και περιλαμβάνει επαγγελματίες όλων των κλάδων τις ναυτιλίας; brokers, agents, principals, owners, lawyers, seafarers, insurers, κ.α.

 

Retired: 

Μέλη τα οποία έχουν συνταξιοδοτηθεί μπορούν να κάνουν αίτηση για Retired Fellows και Retired Members αντίστοιχα.

 

Fellow (FICS):

Αποτελεί την ανώτερη βαθμίδα μέλους, με επαγγελματίες οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον 6ετή εμπειρία ως ανώτερα στελέχη. Τα Fellow μέλη αποκαλούνται ’Chartered Shipbrokers'. Μέλη που επιθυμούν να γίνουν Fellow Members θα πρέπει να υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση να εξεταστεί από το  ICS Controlling Council.  

 

Honorary Fellowship: 

Honorary Membership is open to those who have made a significant contribution to commercial shipping. It is the highest honour bestowed by the Institute. To be eligible for Honorary Fellowship, candidates have to be nominated by at least three members of the Controlling Council and the approval is granted by a simple majority.


αιτηση για ics MEMBERSHIP:

Εάν έχετε ολοκληρώσει τις εξετάσεις του ICS - Professional Qualifying Examinations (PQE), μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση μέλους και να την υποβάλλετε εδώ: helmc@otenet.gr

Κατεβάστε την Αίτηση

Ειστε ήδη μελοσ του ICS?

Επισκεφθείτε την παγκόσμια πλατφόρμα www.shipbrokers.org.

Κάντε αίτηση και αποκτήστε την ανώτερη βαθμίδα μέλους του ICS - Fellowship Form

 

Shipping network

Ξεφυλλίστε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού ICS Shipping Network.