Το ICS Professional Maritime Programme είναι ένα μονοετές πρόγραμμα το οποίο παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις για όλους τους τομείς της εμπορικής ναυτιλίας. Τα μαθήματα που περιλαμβάνει διδάσκονται από επαγγελματίες του χώρου και παρέχουν στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια για επαγγελματική εξέλιξη και άμεση εφαρμογή στην καθημερινή πρακτική.

Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχοντες προετοιμάζονται, παράλληλα, για τις εξετάσεις του Institute of Chartered Shipbrokers, Professional Qualifying Examinations. Οι εξετάσεις οδηγούν στην απόκτηση της ιδιότητας μέλους, ICS Membership, τη μονή ναυτιλιακή επαγγελματική πιστοποίησή, με διεθνές κύρος και αναγνώριση παγκοσμίως.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρακτική Προσέγγιση

Η εκπαιδευτική προσέγγιση των μαθημάτων είναι αποκλειστικά πρακτική μέσω της ανάλυσης case studies, παραδειγμάτων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στον κλάδο. Η ναυτιλία είναι ένας διαρκώς  μεταβαλλόμενος κλάδος, γεμάτος καθημερινές προκλήσεις, και μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, οι συμμετέχοντες αποκτούν έναν ισχυρό συνδυασμό θεωρητικών και κυρίως, πρακτικών γνώσεων, απαραίτητα εφόδια για να ανταπεξέλθουν σε αυτές. Αποκτούν εξειδίκευση που τους επιτρέπει να εισέλθουν και να εξελιχθούν στο χώρο ή ακόμη να τα εφαρμόσουν στην εργασία τους εάν ήδη εργάζονται. Τα βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό, που χρησιμοποιούνται,  έχουν γραφτεί από επαγγελματίες του χώρου και ανανεώνονται ετησίως.

Ολοκληρωμένες ναυτιλιακές γνώσεις σε ένα χρόνο

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα ευρύ φάσμα  ναυτιλιακών μαθημάτων που καλύπτουν όλους τους κλάδους της ναυτιλίας μέσα σε έναν χρόνο (Σεπτέμβριος-Μάιος ή Ιανουάριος-Νοέμβριος). Τα υποχρεωτικά μαθήματα, που διδάσκονται στο πρώτο εξάμηνο, δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της ναυτιλιακής επιχείρησης, των εμπλεκομένων επαγγελματιών, των νομικών πτυχών και της ναυτιλιακής οικονομικής θεωρίας. Τα μαθήματα επιλογής του δευτέρου εξαμήνου παρέχουν βαθιά γνώση και εξειδίκευση στους τομείς τομέων της ναυτιλίας, όπως για i.e. Chartering, Ship Operations, Marine Insurance, S&P, Shipping Finance, Port Agency, Shipping Law. 

Εισηγητές με Επαγγελματική Πείρα και Τεχνογνωσία

Το πρόγραμμα διδάσκεται από διακεκριμένους επαγγελματίες του ναυτιλιακού χώρου. Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, οι εισηγητές μεταδίδουν την εμπειρία και τις γνώσεις του αντικείμενου τους, κάνοντας την διδασκαλία διαδραστική.  Όλοι οι εισηγητές είναι πιστοποιημένοι και μέλη του Institute of Chartered Shipbrokers.

Διεθνής Αναγνώριση και Ευκαιρίες Διασύνδεσης Παγκοσμίως

Το  ICS Professional Maritime Programme  είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και αποτελεί το μοναδικό επαγγελματικό πρόγραμμα στο χώρο της ναυτιλίας. Οι συμμετέχοντες ανήκουν σε ένα διεθνές δίκτυο επαγγελματιών και μελών, το οποίο τους παρέχει δυνατότητες δικτύωσης και επαγγελματικής αποκατάστασής σε όλον τον κόσμο.

Επαγγελματικές Ευκαιρίες και Αποκατάσταση Παγκοσμίως

H ναυτιλία είναι μια παγκόσμια αγορά με ευκαιρίες εργασίας διεθνώς. Οι συμμετέχοντες και τα μέλη του ICS είναι μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου επαγγελματιών με 26 παραρτήματα σε όλα τα ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως. Με πάνω από 7,000 μέλη και 500,000 υποψηφίους σε περισσότερες από 170 χώρες, οι συμμετέχοντες του προγράμματος έχουν πρόσβαση στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, δίνοντάς τους ευκαιρίες εργασίας και δικτύωσης σε όλον τον κόσμο.


Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο

 Συμπληρώστε τη φόρμα για να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα

Name *
Name